Opleiding tot Cunicoloog

Ben jij werkzaam als dierverzorger, paraveterinair, konijnentrimmer, konijnendeskundige of ander beroep waarin je werkt met konijnen en wil je een verdiepingsslag maken in je kennis over konijnen? Leer dan met ons mee bij Cunicologie, Leergroep konijnen en wordt Cunicoloog. Cunicoloog betekent letterlijk; Een persoon die konijnwetenschappen studeert.

Van een Cunicoloog mogen we verwachten dat hij/zij bepaalde kennis heeft over konijnen. Het examen bestaat uit multiple choice en open vragen uit de volgende modules:

Theoretische leerweg*

De eerstvolgende lesdagen in 2022

Klassikale lesdagen in Soest / Amersfoort Groep 1/2022

05-02-2022 - Elementaire konijnenkennis en verzorging

12-02-2022 - Inleiding in de gezondheidsleer

05-03-2022 - Eerste hulp aan konijnen

12-03-2022 - Gedrag zien en begrijpen

19-03-2022 - Konijn en voeding

Klassikale lesdagen in Breda Groep 2/2022

06-02-2022 - Elementaire konijnenkennis en verzorging

13-02-2022 - Inleiding in de gezondheidsleer

06-03-2022 - Eerste hulp aan konijnen

13-03-2022 - Gedrag zien en begrijpen

20-03-2022 - Konijn en voeding

Examen

Cunicoloog

Investering: € 1500,- exclusief btw | € 1815,- incl. btw

*Wil je vrijstelling voor een module omdat je (elders) al een cursus of workshop hebt gevolgd, neem dan contact met ons op.