Welkom!

Cunicologie – leergroep konijnen is een platform voor kennisdeling over het konijn.

Cuniculus betekent “konijnen”, logie betekent “de studie van” zo is de naam van ons platform geboren. Het ontstaan van de Leergroep Cunicologie is voortgekomen uit de wens om steeds meer te willen leren over konijnen. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor veel mensen die professioneel met konijnen bezig zijn. Dierenartsen krijgen maar weinig educatie over konijnen tijdens hun opleiding. Datzelfde geldt voor de paraveterinairen en dierverzorgenden. Hoeveel kennis de professional heeft is dus afhankelijk van zijn eigen inzet.

Vaak krijgen wij de vraag voor meer educatie over konijnen. Door onze werkervaring kunnen we ook veel over dit bijzondere huisdier vertellen. Echter, wij pretenderen niet alles te weten, er zijn veel mensen met een eigen specialistische kennis van het konijn. Wij zijn voornemend om met deze leergroep opleidingen, seminars en symposia te organiseren met als doel meer kennisontwikkeling over konijnen. Hiervoor zullen wij samenwerken met een breedspectrum aan specialisten en deskundigen.

Sandra en Ilse